Tinnitus zakgids

De tinnitus zakgids app

App screenshots

De tinnitus zakgids is bedoeld voor mensen die last ondervinden van oorsuizen en een manier zoeken om er mee om te gaan. Deze zakgids biedt een grondige kijk op wat tinnitus nu juist is en kan zo een ondersteuning zijn in het leren wennen aan tinnitus. Het voordeel van de digitale vorm van deze gids is dat je hem steeds op zak kan hebben (op bijv. je smartphone, tablet, ...). De app heeft ook een geluidspaneel aan boord met geluiden die geschikt zijn om te gebruiken als geluidsverrijking (geluidspaneel enkel beschikbaar voor Android app).

De informatie en methoden die in deze app worden gebruikt zijn gebaseerd op Tinnitus Retraining Therapie (TRT), een gewenningstherapie die werd ontwikkeld door Dr. Pawel Jastreboff en Dr. Jonathan Hazell. Het begrijpen en herhalen van de mechanismen achter tinnitus vormen een belangrijk onderdeel van deze aanpak. Deze gids is gemaakt om hierin een ondersteuning te zijn.

Google Play   App Store

Android: App geschikt voor Android 6.0 of hoger

Voor wie

Voor wie

De app is bedoeld voor mensen die last ondervinden van oorsuizen en een manier zoeken om er mee om te gaan.

De app kan een aanvullend hulpmiddel zijn voor mensen die reeds TRT hebben gevolgd. Deze gids kan dan als kapstok dienen om de belangrijkste informatie die tijdens de sessies werd aangebracht regelmatig te herhalen.

Ook kan de app een goed vertrekpunt zijn voor mensen die nog op zoek zijn naar een manier om te leren omgaan met tinnitus. Voor deze groep kan de gids dienen als eerste basis van informatie.

Merk op dat deze gids geen vervanging is voor therapie. Indien counseling is aangewezen, zoekt u best hulpverlening bij een gespecialiseerd tinnituscentrum.

Hoe

Hoe gebruiken?

Deze zakgids is bedoeld om regelmatig eens "vast te nemen". En dat is het grote voordeel van de digitale vorm: als app heb je de gids overal bij. Herhaal regelmatig kleine stukjes wanneer je even tijd hebt. Vele kleine beetjes helpen!

Besef dat wennen aan tinnitus tijd vraagt: het reageren op tinnitus is een geconditioneerde reflex. Gelukkig zijn we in staat om deze reflex om te buigen, maar het is een proces met vallen en opstaan. Gun jezelf de nodige tijd en gebruik deze zakgids om het gewenningsproces te ondersteunen.

Tinnitus

Tinnitus

Oorsuizen of tinnitus betekent dat je een geluid hoort zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Voorbeelden van deze geluiden zijn: fluiten, piepen, tuten, sissen, ruisen, brommen,... Heel wat mensen ervaren oorsuizen en voor sommigen heeft dit een grote invloed op het dagelijkse leven.

Omgaan

Hoe kunnen we er mee leren omgaan?

Het is belangrijk om te beseffen dat tinnitus geen ziekte is. Toch kan tinnitus erg lastig zijn wanneer onze hersenen het geluid als iets "bedreigends" gaan beschouwen. Zo lang dat het geval is, gaan onze hersenen er juist op focussen in plaats van het te negeren. Dat is helemaal normaal: iets wat we beschouwen als een "bedreiging" gaan we meer aandacht geven. Gelukkig werken onze hersenen op die manier. Dat maakt deel uit van onze overlevingsreflex: iets dat we beschouwen als bedreigend geven we best de volle aandacht zodat we erop kunnen reageren.

Bij tinnitus staat de reactie echter niet in verhouding tot de prikkel. We zijn dus veel te sterk aan het reageren op een signaal dat eigenlijk heel onschuldig is. Gelukkig kunnen we deze reactie beïnvloeden en zelfs doen uitdoven. Een eerste stap daarin is altijd dat we begrijpen hoe tinnitus juist werkt en waarom we het horen. Dat is het belangrijkste doel van deze zakgids. Zo lang er vragen of onzekerheden zijn, blijven we te angstig reageren en blijven we de tinnitus als belangrijk beschouwen.

Hoe mensen leren omgaan met tinnitus is eigenlijk niet zo belangrijk, als je maar een manier vindt om het een plaats te geven. Tinnitus Retraining Therapie (of TRT) probeert dat doel te bereiken door ervoor te zorgen dat we de onderliggende mechanismen goed begrijpen, eventueel aangevuld met geluidsverrijking.

Het uiteindelijke doel is dat we een manier vinden om te leren omgaan met tinnitus waardoor de tinnitus minder en minder een invloed zal hebben op ons dagelijks leven. Eens we de tinnitus als minder belangrijk gaan beschouwen, zal de tinnitus automatisch meer en meer naar de achtergrond verdwijnen. Met andere woorden: als onze hersenen de tinnitus terug als iets onbelangrijks beschouwen, zullen ze het signaal meer en meer wegfilteren, net zoals dat gebeurt met bijv. het ronken van een koelkast of een tikkend klokje in een stille kamer.

Geluidsverrijking

Geluidsverrijking

Naast het doorgronden van de mechanismen achter tinnitus kan geluidsverrijking ons helpen in het gewenningsproces. Geluidsverrijking betekent dat we een extra geluidje in onze omgeving gaan gebruiken om het contrast van het tinnitussignaal met de achtergrond te verkleinen. Deze app heeft ook een geluidspaneel aan boord (enkel Android), waar de meest gebruikte geluiden voor geluidsverrijking aanwezig zijn.

App

App

De app is beschikbaar voor Android op Google play en iOS.

Google Play   App Store

App screenshots

Andere apps

Andere apps

Bekijk ook de Sound App hier: Sound App